INFORMACJA KONSUMENCKA DOTYCZĄCA UMÓW O WYKONANIE NAPRAWY POJAZDU 
(O WYKONANIE USŁUG SERWISOWYCH)

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 30maja 2014r. o prawach konsumenta