Sukcesy Auto Plaza

Ford Excellence Award 2005

Rośnie jakość obsługi w polskich firmach motoryzacyjnych. Do takiego wniosku skłania m.in. fakt, że aż dziewięciu laureatów z Polski ma najbardziej prestiżowy konkurs dla dealerów Forda - Dealer Excellence prowadzony we wszystkich krajach, w których funkcjonuje sieć dealerska tej marki. Aby otrzymać tytuł Dealer Excellence należy spełnić szereg warunków, takich samych dla dealerów ze wszystkich państw.
           
Konkurs Dealer Excellence zastąpił funkcjonujący jeszcze przed rokiem program Chairman's Award. Ponieważ Ford of Europe prowadzi badania satysfakcji klienta - i związany z tym konkurs - we wszystkich krajach, w których ma sieć sprzedaży, zaś ankiety opracowuje londyńska firma badawcza, wyniki dealerów z różnych krajów są porównywalne. Ogromne znaczenie, jakie wszyscy dealerzy Forda przywiązują do tego konkursu, wynika z faktu, że najważniejszymi jurorami są w nim klienci salonów i serwisów, bo to oni w szczegółowych kwestionariuszach oceniają jakość świadczonych usług i określają poziom swojego zadowolenia z obsługi. W ankietach dotyczących salonu punktowane są nie tylko znajomość przez sprzedawcę produktów i usług, czy objaśnienie planów finansowania, ale nawet odczucia klienta. Pracownicy serwisu oceniani są m.in. za jakość i wartość wykonanych usług w stosunku do ceny oraz jakość przeprowadzonych prac.
 
Oto pełna lista laureatów:
- Auto-Boss (Bielsko-Biała)
- Auto Plaza (Warszawa)
- BCH Chwaliński (Opole)
- Multexim (Katowice)
- Pol-Motors Wrocław
- Euro Car (Kraków)
- OMC Motors (Warszawa)
- Partner (Kraków)
- Ren-Car (Rybnik)
 

Źródło - Samar (data publikacji: 2005.06.29)