REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ,,Zyskaj Rabat”

 • Napisz do nas
 • Umów jazdę próbną
 • Umów wizytę serwisową
 • Newsletter
 • Facebook

Zadaj pytanie

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy, a my szybko się z Tobą skontaktujemy!

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym dane oznaczone symbolem „*” są niezbędne do jego realizacji. Wysyłając formularz, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych w celu rezerwacji samochodu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na stronie https://www.autoplaza.com.pl/zgody lub pisząc e-mail na adres ochronadanych@autoplaza.com.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi. W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@autoplaza.com.pl

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, będzie Pani/Pan otrzymywać informacje o korzystnych ofertach (również oferty profilowane), promocjach, akcjach sezonowych, etc. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Umów się na jazdę próbną

Umów się na jazdę próbną

Informacja: Termin jazdy próbnej zostanie potwierdzony przez naszego Handlowca.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia jazdy próbnej. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym dane oznaczone symbolem „*” są niezbędne do jego realizacji. Wysyłając formularz, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych w celu rezerwacji samochodu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na stronie https://www.autoplaza.com.pl/zgody lub pisząc e-mail na adres ochronadanych@autoplaza.com.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi. W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@autoplaza.com.pl

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, będzie Pani/Pan otrzymywać informacje o korzystnych ofertach (również oferty profilowane), promocjach, akcjach sezonowych, etc. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Umów się na wizytę w serwisie

Wypełniając poniższy formularz kontaktowy, w szybki sposób zarezerwujesz wizytę w naszym serwisie mechanicznym.

Termin usługi serwisowej zostanie potwierdzony telefonicznie przez naszego Doradcę Serwisowego.

Osoba rezerwująca

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu umówienia i przeprowadzenia wizyty w serwisie samochodowym. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym dane oznaczone symbolem „*” są niezbędne do jego realizacji. Wysyłając formularz, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych w celu rezerwacji samochodu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na stronie https://www.autoplaza.com.pl/zgody lub pisząc e-mail na adres ochronadanych@autoplaza.com.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi. W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@autoplaza.com.pl

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, będzie Pani/Pan otrzymywać informacje o korzystnych ofertach (również oferty profilowane), promocjach, akcjach sezonowych, etc. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zapisz się na newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać porady motoryzacyjne, ciekawostki ze świata Forda, informacje o promocjach, bądź brać udział w naszych konkursach, zapisz się na nasz newsletter!

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wstępnej rezerwacji samochodu. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym dane oznaczone symbolem „*” są niezbędne do jego realizacji. Wysyłając formularz, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych w celu rezerwacji samochodu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na stronie https://www.autoplaza.com.pl/zgody lub pisząc e-mail na adres ochronadanych@autoplaza.com.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi. W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@autoplaza.com.pl

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, będzie Pani/Pan otrzymywać informacje o korzystnych ofertach (również oferty profilowane), promocjach, akcjach sezonowych, etc. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ,,Zyskaj Rabat”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest Plaza Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Popularnej 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024240, NIP: 526-10-16-043, o kapitale zakładowym w wysokości 20 452 810,68 zł („Organizator”).
 2. Akcja nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
 3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4   W przypadku zakupu jednego zestawu tj. czterech opon zimowych marki Semperit do samochodów osobowych, 4x4 lub vanów („Zestaw Opon”) u Organizatora będącego  autoryzowanym salonem Ford na terenie Polski w okresie od dnia 15 października 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. (dalej „Okres Trwania Akcji”), nabywca Zestawu Opon otrzyma rabat o wartości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) na nabycie dowolnych usług u Organizatora w okresie od dnia 15 października2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (dalej „Rabat”).

§2 Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1   Aby zostać uczestnikiem należy w Okresie Trwania Akcji dokonać zakupu Zestawu Opon oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura). W Akcji mogą wziąć udział: osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnej oraz osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnicy Akcji” lub ”Uczestnik Akcji”).

2.2   Udział w Akcji jest dobrowolny.

§3 Zasady Akcji

3.1   Uczestnik Akcji, który w Okresie Trwania Akcji dokonał zakupu Zestawu Opon, może wykorzystać Rabat jednorazowo przy jednym nabyciu przez Uczestnika Akcji w okresie od dnia 15 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r dowolnych usług u Organizatora, u którego dokonano zakupu Zestawu Opon. Celem uzyskania Rabatu Uczestnik Akcji powinien okazać Organizatorowi przy nabywaniu usługi oryginał dowodu zakupu Zestawu Opon, dokonanego w Okresie Trwania Akcji.

3.2   W przypadku zakupu usług o wartości mniejszej niż 100 zł brutto, nie jest zwracana kwota będąca różnicą między przyznanym Rabatem a wartością usługi.

3.3   W przypadku nabycia więcej niż jednego Zestawu Opon co potwierdza jeden dowód zakupu, Rabat przyznawany jest w wysokości odpowiadającej ilości nabytych Zestawów Opon, z zastrzeżeniem poniższego. Rabat w wysokości wynikającej z wielokrotności nabytych Zestawów Opon może być wykorzystany jednorazowo przy danym jednym nabyciu usług, a niewykorzystana część Rabatu/Rabatów nie jest zwracana. Uczestnik ma również możliwość skorzystania z Rabatów wynikających z kilku dowodów zakupu przy jednej transakcji nabycia usługi.

3.4   Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy. 

§ 4 Reklamacje

4.1   Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres detal@autoplaza.com.pl

4.2   Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko/nazwę uczestnika, adres e-mail kontaktowy, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz dopisek w tytule e-maila „Reklamacja Promocja Zyskaj Rabat”.

4.3   Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.4   Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną (w zależności od tego, jaką drogą złożono reklamację) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 5 Dane osobowe

 1. art. 6 ust. 1 pkt f)  RODO.
 2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych),
  2.  żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  4. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)
  5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  6. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1   Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora.

Skontaktuj się z nami

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 15:00
tel.: 48 22 4470000
e-mail: Czesci.Popularna@AutoPlaza.com.pl