COVID-19 WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW >>>

Neutralny bilans emisji CO2

Wzrost emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przyczynia się do zwiększenia temperatury powierzchni Ziemi, co w następstwie prowadzi do zmian klimatycznych. Dlatego ograniczenie emisji dwutlenku węgla to światowy priorytet, z którym jednocześnie zmagają się państwa oraz przedstawiciele przemysłu i biznesu. Problem ten szczególnie dotyczy producentów pojazdów, ponieważ 12% globalnych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z samochodów osobowych. W odpowiedzi na te wyzwania pojawił się program „Neutralny bilans emisji CO2 wdrażany przez BP Target Neutral oraz Castrol.

Większość z nas podróżując wytwarza dwutlenek węgla. W sytuacji, gdy redukcja emisji jest niemożliwa, neutralizacja pozwala na złagodzenie jej skutków. Na czym ona polega? Na tworzeniu równowagi pomiędzy działaniami, które zwiększają poziom CO2 w atmosferze a tymi, które ograniczają emisję CO2 lub całkiem jej zapobiegają.

Jak można równoważyć tę emisję? Poprzez współpracę z autoryzowanymi salonami i serwisami, które zobowiązują się do neutralizacji śladu węglowego wytwarzanego przez ich działalność. W pierwszym etapie stacje dealerskie obliczają roczną emisję CO2 wszystkich swoich samochodów – demonstracyjnych, zastępczych, służbowych i tych, którymi dojeżdżają pracownicy. Następnie, znając jej wartość, mogą zakupić tzw. kredyty węglowe, które są przeznaczone na wdrażanie projektów, ograniczających emisję gazów cieplarnianych w różnych rejonach świata. W drugim etapie dealer może się starać o uzyskanie tytułu firmy z certyfikatem neutralnego bilansu CO2.

Realizacją projektów wspierających redukcję emisji szkodliwych gazów zajmuje się Castrol wraz z BP Target Neutral. Należy do nich m.in. zalesianie w Zambii, wymiana pieców w Meksyku i Peru czy budowanie wodnych elektrowni w Chinach. Każdy z nich przynosi korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, lecz także poprawia jakość życia okolicznych mieszkańców.

Dowiedz się więcej:

Aktualności i wydarzenia


Zasady i warunki Polityka prywatności Kariera